جلسه مدیرعامل انجمن آتیه با رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی شهرستان خمینی شهر

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام کریمی ضمن تشکر از برگزار کنندگان جلسه گزارشی از عملکرد انجمن در موضوعات مختلف ارائه کردند و مهمترین درخواست انجمن را از مجموعه کمیته امداد همکاری جهت ایجاد مشاغل

ادامه مطلب »